RIGO heeft in opdracht van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze nieuwe wetgeving uitgewerkt in een praktische handreiking.

Per 1 juli 2023 treedt de Wet Goed Verhuurderschap in werking. Iedere gemeente staat aan de lat om deze wet uit te voeren. Wat vraagt dit concreet van gemeenten? 

Lees verder
Ga naar boven