Bijna de helft van alle ambtenaren liep de afgelopen 12 maanden tegen een moreel dilemma aan. Vaak gaat het om beleid dat onrechtvaardig of ondoelmatig uitpakt. In negen van de tien gevallen kiest de ambtenaar ervoor het iemand voor te leggen, meestal een naaste collega, ook wel de leidinggevende of iemand buiten de werkomgeving (vaak de partner). Hierover zijn ambtenaren overwegend tevreden. Slechts een kwart is echter tevreden met het vervolg, ruim een derde is dat niet of zegt dat er geen vervolg (of terugkoppeling) was. Vooral bij uitvoeringsorganisaties en ministeries ligt dit aandeel van ontevredenheid hoog.

Lees verder
Ga naar boven