Het onderzoek 'De Amsterdamse aanpak' van Regioplan was een van de twee winnende onderzoeken van de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 2019. Is het zinvol statushouders vroegtijdig en intensief te begeleiden naar werk? Interview met onderzoeker Adriaan van Oostveen in het blad Sociale Vraagstukken.

De NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek is een tweejaarlijkse prijs ingesteld door de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO). De prijs beoogt het vele interessante beleidsonderzoek dat in Nederland plaatsvindt beter voor het voetlicht te brengen. Dit jaar koos de jury twee winnaars. ‘Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse aanpak’ van Regioplan en ‘De toekomst van vakmanschap’, door een consortium van de Universiteit Maastricht/ROA, het Kohnstamm Instituut, UvA/AMCIS en ECBO

Lees verder
Ga naar boven