I&O Research deed in opdracht van het ministerie SZW onderzoek naar de beleving en behoeften van Algemene nabestaanden wet-gerechtigden.

Eind december is de beleidsdoorlichting Nabestaanden naar de Kamer gestuurd. Met deze beleidsdoorlichting wordt beoogd een uitspraak te doen over de effecten van het gevoerde beleid en de mate waarin dit beleid doeltreffend en doelmatig is geweest. I&O Research deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) onderzoek naar de beleving en behoeften van Algemene nabestaanden wet-gerechtigden, zowel ten aanzien van de uitvoeringspraktijk als de betekenis voor de ontvanger. Het onderzoek bestond uit een kwantitatief onderzoek onder 1.747 Anw-gerechtigden en veertig verdiepende interviews, eveneens onder Anw-gerechtigden.

Lees verder
Ga naar boven