De arbeidsmarktparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking blijft achter. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen daarom graag een beter beeld krijgen van wat er nu precies werkt voor deze groep. Een van de onderdelen van het gezamenlijke kennisprogramma 'Onbeperkt aan het werk' is daarom een effectevaluatie van de dienstverlening aan Wajongers.

Dit onderzoek is een eerste stap binnen deze effectevaluatie. Het brengt in beeld hoe het Wajongers met arbeidsvermogen vergaat op de arbeidsmarkt en welke dienstverlening zij van UWV hebben ontvangen.

Lees verder
Ga naar boven