Om de twee jaar peilt SEOR de stand van zaken in de Rotterdamse haven. In de meest recente meting onder 121 vestigingen en een serie diepte-interviews met HR managers zijn de onderzoekers op zoek gegaan naar de belangrijkste uitdagingen en arbeidsmarktontwikkelingen. Opvallend en meest in het oog springend is de grote roep om nieuw havenpersoneel. Maar liefst 70% van de (middel)grote bedrijven heeft te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Het gaat vaak om logistieke, ICT en technische functies (op verschillende onderwijsniveaus). En de verwachting is dat deze vraag naar arbeid in de komende twee jaar zeker niet afneemt.  

Lees verder
Ga naar boven