Ondanks de economische groei en het historisch gezien lage werkloosheidscijfer, kregen toch meer dan één miljoen mensen in 2019 een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Start Foundation, een onafhankelijke maatschappelijke ontwikkelaar die zich inzet voor een arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen, constateert hier een probleem in het bestaande sociale stelsel. Daarom wordt er nagedacht over een aangepast sociaal stelsel dat zich bij uitstek richt op het bieden van participatiezekerheid.

Start Foundation ziet aan de ene kant dat er een grote groep mensen is die met afstand tot de arbeidsmarkt staat – zij kunnen en willen graag werken, maar door omstandigheden lukt dat niet – en aan de andere kant dat er allerlei maatschappelijke problemen zijn die vragen om een oplossing. Voor Start Foundation ligt de oplossing voor de hand: betaalde banen ontwikkelen die idealiter ook maatschappelijke problemen oplossen.

Maar welke problemen wil de burger graag opgelost zien? Wat vindt Nederland maatschappelijk waardevol? Hoe zou dit georganiseerd en, misschien wel belangrijker, gefinancierd moeten worden? Om deze vragen te beantwoorden heeft I&O Research in dit verkennende onderzoek Start Foundation advies gegeven over de vragenlijst en het veldwerk uitgevoerd.

Lees verder
Ga naar boven