De gemeente Hellevoetsluis heeft in 2010 voor het eerst de leefbaarheid in de wijken en kernen in beeld gebracht met behulp van de leefbaarheidsmonitor, Lemon. In het voorjaar van 2018 heeft voor de vijfde keer een vervolgmeting plaatsgevonden. Dit keer zijn alle zelfstandige huishoudens van de gemeente benaderd voor het invullen van een leefbaarheidsvragenlijst.

Lees verder
Ga naar boven