Cliënten van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen. Gemeenten kiezen steeds vaker voor een maatwerk cliëntervaringsonderzoek Wmo om dit uit te vragen. Dit gaat weliswaar ten koste van de landelijke vergelijkbaarheid, maar onderzoeksuitkomsten bieden nu vaker concrete sturingsinformatie en gemeenten ervaren het ceo minder als een ‘verplicht nummer’. Dit blijkt uit onderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder
Ga naar boven