Het vierjaarlijkse WoON is een onmisbaar databestand voor analyses omtrent het wonen. Recent is het bestand voor 2021 beschikbaar gekomen.

Dit databestand levert uitgebreide informatie over:

  • De woonsituatie en huishoudenssamenstelling
  • Woonlasten van huishoudens
  • Recente verhuizingen
  • Gewenste verhuizingen en hierbij behorende woonwensen

RIGO helpt niet alleen bij de analyses, maar heeft ook veel ervaring met het begeleiden van besluitvorming rond het opstellen van bijvoorbeeld woonvisies, prestatieafspraken en woonruimteverdeling.

Lees verder
Ga naar boven