Wat zijn de maatschappelijke kosten en opbrengsten van de wijkbasisbaan in Rotterdam en wat is er nodig om dit initiatief te kunnen opschalen?  

Werk speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving: het zorgt niet alleen voor inkomen, maar is ook van betekenis voor het welzijn van mensen. Er staat nog steeds een grote groep mensen aan de kant, terwijl er maatschappelijk waardevolle taken zijn die niet worden opgepakt door de ‘reguliere’ economie. In de wijkbasisbaan worden deze twee werelden bij elkaar gebracht. De gemeente Rotterdam is begin 2021 een bescheiden pilot gestart. Daarin zijn de eerste drie organisaties en vier deelnemers aan de wijkbasisbaan een half jaar gevolgd door de onderzoekers van SEOR. Daarnaast zijn er kennissessies georganiseerd met ‘doeners’ (deelnemende organisaties en gemeentes) en ‘denkers’ (experts uit de wetenschap en beleidspraktijk).

Lees verder
Ga naar boven