De aanpak van het probleem van de klimaatverandering is zowel nationaal als internationaal een politieke prioriteit. Het Akkoord van Parijs, dat tot doel heeft het tempo van de klimaatverandering te vertragen door de CO2-uitstoot te verminderen, is zonder meer een van de belangrijkste onderdelen ervan. Ook de transportministers van de lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (Duitsland, Belgiƫ, Frankrijk, Nederland, Zwitserland) hebben in de Verklaring van Mannheim uit 2018 de doelstelling om de broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen tegen 2050 grotendeels te elimineren, opnieuw bevestigd. Daarom is door een groot consortium, bestaande uit onder andere Panteia, een omvangrijke studie uitgevoerd naar de financieringsbehoeften van de binnenvaart en de toegevoegde waarde en mogelijke structuur van een nieuw op te zetten financieringsinstrument voor de binnenvaart.

Lees verder
Ga naar boven