Panteia onderzoekt jaarlijks de ontwikkeling van de havengelden in Nederlandse binnenhavens. Deze gegevens worden gebruikt bij de actualisatie van de kostenstructuren van de Nederlandse binnenvaart en voor kostprijscalculaties.

Lees verder
Ga naar boven