In opdracht van de Universiteit van Amsterdam heeft I&O Research de dataverzameling voor het project ‘Waarde van Werk’ uitgevoerd. De resultaten zijn 11 november op een online conferentie gepresenteerd.

De arbeidsmarkt verandert snel. Maar veranderen onze opvattingen over werk mee? Hechten we tegenwoordig minder aan een vaste baan en willen steeds meer mensen als zelfstandige werken? Werken we niet langer primair voor ons inkomen, maar zoeken we in ons werk vooral zingeving? Concurreren andere activiteiten – zorg, hobby’s – steeds meer met onze baan om de schaarse beschikbare tijd?

Lees verder
Ga naar boven