In opdracht van de gemeenten Uden en Meierijstad alsmede van de aldaar werkzame woningcorporaties verrichtte RIGO een verkenning naar de ontwikkeling van de woningbehoefte in beide gemeenten, met als horizon het jaar 2040. Hierbij is ingezoomd tot op kernniveau (vier kernen in Meierijstad, drie in Uden).

Lees verder
Ga naar boven