Een studie naar interne arbeidsmobiliteit bij de politie.

Dit onderzoek is tot stand gekomen door de vaststelling dat zich tekorten voordoen in de bezetting van het gebiedsgebonden politiewerk binnen de basisteams (GGP), en met name als een gevolg van de toegenomen uitstroom naar andere vakgebieden. Deze tendens is al enige tijd zichtbaar en het roept de vraag op hoe deze uitstroom kan worden begrepen en hoe het werken in de GGP aantrekkelijker kan worden gemaakt om de instroom te bevorderen en de toekomstige uitstroom zoveel mogelijk te beperken.

Op basis van een combinatie van literatuuronderzoek, ruim 5.200 enquĂȘtes met politiemedewerkers, 20 diepte-interviews en een aantal online-kennissessies, laat het onderzoek zien wat de belangrijkste verklaringen zijn achter de uitstroom uit de GGP en schetst het rapport een viertal denksporen om het werk aantrekkelijker te maken.

Lees verder
Ga naar boven