RIGO voerde voor de Rekenkamercommissie Dordrecht een onderzoek uit naar het beleid voor de verduurzaming van woningen.

Een fijne woning is een van de belangrijkste uitgangspunten voor een prettig leven. Naast de beschikbaarheid en de betaalbaarheid, gaat dit ook over de kwaliteit van woningen. Aan de hand van deze drie centrale thema’s voert de Rekenkamercommissie Dordrecht een meerjarenonderzoek uit naar het woonbeleid van de gemeente Dordrecht. RIGO voerde het rekenkameronderzoek uit naar het beleid voor de verduurzaming van woningen.

Lees verder
Ga naar boven