Wij hielden een viertal gemeenteraden een spiegel voor waarin zij konden zien hoe zij hun kaderstellende rol invullen. Voor de spiegel zijn beleidsdocumenten en debatten geanalyseerd, is een survey uitgevoerd onder raadsleden en is gesproken met de burgemeesters, griffies en gemeentesecretarissen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOLV) bij deze vier gemeenteraden.

Lees verder
Ga naar boven