DSP onderzocht voor het College voor de Rechten van de Mens de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland

Het is niet eenvoudig om onderzoek te doen naar mensen die zowel fysiek als mentaal zeer beperkt zijn. Om die reden is er minder informatie beschikbaar over hoe mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland leven dan over veel andere groepen. Dát was juist de reden voor het College voor de Rechten van de Mens om DSP-groep te vragen licht te werpen op deze groep mensen. Zoals vastgelegd is in het VN-verdrag handicap in 2016 hebben deze mensen net als ieder ander recht op bijvoorbeeld waardigheid, persoonlijke autonomie en ontwikkeling. Maar hoe is hun situatie in de praktijk?

Lees verder
Ga naar boven