Een motie in de Tweede Kamer vroeg om onderzoek naar de mogelijkheden voor een vernieuwde vorm van de premiekoop-A-regeling uit de jaren ’80. RIGO voerde in dit kader een historische studie uit naar de ervaringen met de premiekoopregelingen.

Lees verder
Ga naar boven