Na een aantal ernstige gerechtelijke dwalingen waarbij onvoldoende kwaliteit van forensische expertise een rol speelde, is het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) in het leven geroepen. Het College gerechtelijk deskundigen bestuurt het NRGD en beoogt de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtspleging te bevorderen.

Het College gerechtelijk deskundigen is een zelfstandig bestuursorgaan, wat betekent dat elke vijf jaar een evaluatie plaatsvindt. In 2014 vond de eerste evaluatie plaats, DSP-groep voerde recent de tweede evaluatie uit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Lees verder
Ga naar boven