DSP-groep evalueerde de uitvoering van prostitutie controles door de nieuwe districtelijke teams in Noord-Holland.

In 2021 sloegen de gemeenten in Noord-Holland de handen ineen om tot een gezamenlijke aanpak voor het bestuurlijk toezicht op prostitutie (BTP) te komen. Deze aanpak, die onder begeleiding van DSP-groep is ingericht, heeft het toezicht op (on)vergunde prostitutie overgedragen van de politie naar de gemeenten in Noord-Holland. Deze gemeenten kozen er gezamenlijk voor om drie districtelijke teams op te richten die elk vanuit één coördinerende gemeente controles uitvoeren in het betreffende district.

In opdracht van Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) voerde DSP-groep een beknopte evaluatie uit om zicht te krijgen op hoe de uitvoering door de drie districtelijke Prostitutie Controle Teams (PCT’s) loopt, waar nog verbeteringen moeten plaatsvinden en welke meerwaarde de gemeenten in Noord-Holland tot nu toe hebben ervaren. Dit is gedaan door middel van een documentanalyse, groepsinterviews met de PCT’s, betrokkenen vanuit de gemeenten en partners, en tot slot een duidingssessie.

Lees verder
Ga naar boven