Met de inzet van de Regeling Reductie Energiegebruik ondersteunden gemeenten eigenaar-bewoners bij het reduceren van hun energiegebruik. Het ministerie van BZK vroeg Regioplan en RIGO om gezamenlijk een eindevaluatie uit te voeren.

Lees verder
Ga naar boven