Het ministerie van OCW heeft met een aantal opvolgende subsidieregelingen de Internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs gestimuleerd. Regioplan onderzocht de kenmerken, het bereik en de opbrengsten van de laatste twee regelingen. Daarnaast gaven we inzicht in de ervaringen van de gebruikers/stakeholders en deden we aanbevelingen voor een vervolg van de regelingen.

Lees verder
Ga naar boven