De Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) was één van de maatregelen uit het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom tussen het Rijk en gemeenten om de snelle en forse toename van het aantal asielzoekers vanaf 2015 het hoofd te bieden. Vijf jaar na de inwerkingtreding van de TRSHV heeft RIGO een eindevaluatie van de regeling uitgevoerd.

In april 2021 stuurde Minister Ollongren (BZK) het rapport over de evaluatie van de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders aan de Tweede Kamer.

Lees verder
Ga naar boven