Vorige week is de Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen door het ministerie van OCW openbaar gemaakt. In het najaar van 2019 voerde Panteia samen met KWINK groep en Rebel dit onderzoek uit. De evaluatie richtte zich op de doeltreffendheid en effecten van de Wsob door de situatie in het Nederlandse openbare bibliotheekwerk eind 2018 te bekijken en af te zetten tegen de situatie voor invoering van de wet. Conclusie: er is geen aanleiding om de wet aan te passen, maar de sector staat wel voor een aantal grote uitdagingen.

Lees verder
Ga naar boven