Het WODC, op aanvraag van de Directie Veiligheid en Bestuur (DVB) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de Universiteit Twente gevraagd te komen met een voorstel voor onderzoek naar een of meerdere gedragsinterventies op het gebied van uitgaansoverlast. Omdat DSP-groep al veel onderzoek heeft gedaan naar beïnvloeding van mensen in uitgaansgebieden en eerder met de Universiteit Twente samenwerkte, is samenwerking gezocht. 

Om de geluidsoverlast het hoofd te bieden, is een interventieaanpak ontwikkeld waarmee geluidsoverlast in uitgaansgebieden kan worden teruggedrongen.

Lees verder
Ga naar boven