Veel eindexamenkandidaten hadden zich hun eindexamenjaar waarschijnlijk heel anders voorgesteld. Het centraal examen waar zij al jaren naar toewerkten, werd vanwege het coronavirus eind maart door de minister afgeblazen. De eindexamenkandidaten kunnen nu op basis van de resultaten van het schoolexamen hun diploma behalen. Onderzoeksbureau Panteia bekeek op basis van historische cijfers wat dit zou kunnen betekenen voor de eindexamenkandidaten van 2019-2020.

Lees verder
Ga naar boven