Gemeentesecretarissen, wethouders een raadsleden beschouwen misleidende informatie in toenemende mate als een urgent probleem. Zij zien een verband tussen misleidende informatie, polarisatie en wantrouwen richting de overheid. Bij het overgrote deel van de gemeenten is nog geen beleid geformuleerd ten aanzien van misleidende informatie. Gemeenten hebben ondersteuning nodig bij het herkennen van dit type informatie en het voeren van een preventieve aanpak. Zo blijkt uit onderzoek door I&O Research in opdracht van het ministerie van BZK.

Lees verder
Ga naar boven