Afgelopen half jaar voerde I&O Research voor het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een grootschalig kwalitatief onderzoek uit over solidariteit in wonen.

Voor het onderzoek kreeg I&O Research de opdracht om met focusgroepen meer inzicht te geven in hoe burgers aankijken tegen ongelijkheden op het gebied van wonen, de mate van (her)verdeling zij aanvaardbaar vinden om ongelijkheden te verkleinen en de rollen die eigenbelang en groepsbelang spelen in de afwegingen die mensen maken. 

Lees verder
Ga naar boven