RIGO verkende wat de financiële consequenties zijn van het Manifest.

In juni 2018 verscheen het Manifest ‘Passend Wonen: van foto naar film’. Hierin pleitten 23 woningcorporaties ervoor om niet alleen bij de toewijzing van een huurwoning te kijken of die past bij het huishouden en het inkomen maar ook daarna. Bij de jaarlijkse huuraanpassing zouden corporaties volgens hen meer ruimte moeten krijgen om de huurprijs aan te passen aan veranderingen in het huishouden en het inkomen.

Vijf corporaties die zouden willen experimenten met Passend Wonen vroegen RIGO om te verkennen wat de financiële consequenties zouden zijn, voor huurders, de huurtoeslag en henzelf.

Lees verder
Ga naar boven