De aanpak van stalking is een gemeenschappelijke opdracht die vraagt om snel, sensitief en adequaat handelen van veel verschillende partijen. Goede samenwerking is dus essentieel! Met de Handreiking aanpak stalking wordt een eerste stap gezet om te komen tot een effectievere aanpak van stalking.

In opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de VNG, het ministerie van J&V en Valente, heeft Regioplan samen met ervaringsdeskundige Philomenia Arissen en vertegenwoordigers van alle betrokken netwerkpartners (o.a. vrouwenopvang, gemeenten, VT, politie, OM) een handreiking voor de aanpak van stalking ontwikkeld.

Lees verder
Ga naar boven