In Oost Brabant werken de 38 gemeenten, 3 grote GGZ-instellingen, OM en politie nauw samen bij de implementatie van de Wvggz. Er is een projectorganisatie bestaande uit een projectgroep, een werkgroep zorgmachtiging, een werkgroep crisismaatregel en een werkgroep regionaal overleg. Daarnaast wordt gewerkt aan een convenant gegevensdeling die het mogelijk maakt dat partijen op een juridisch verantwoorde wijze gegevens met elkaar kunnen delen.

De neerslag van de werkzaamheden van de drie werkgroepen is te vinden in de handreiking, geschreven door de twee projectleiders van DSP-groep. De handreiking heeft een voorlopig karakter.

Lees verder
Ga naar boven