In opdracht van het ministerie van OCW voerden Panteia en SEOR onderzoek uit naar de werking van het bindend studieadvies (bsa) in het hoger onderwijs. Het uiteindelijke effect op de werking van het bsa wordt bepaald door het volledige pakket aan voorwaarden en criteria en het flankerend beleid gezamenlijk. 

Lees verder
Ga naar boven