Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is een EU-instrument dat steun biedt aan ontslagen werknemers en zelfstandigen wier activiteiten zijn stopgezet als gevolg van ingrijpende herstructureringen als gevolg van globalisering of van een financiële en economische crisis.

In opdracht van de Europese Commissie heeft een consortium onder leiding van Ramboll via een evaluatieonderzoek beoordeeld in hoeverre het EFG zijn doelstellingen in de periode 2014-2020 heeft bereikt. Het onderzoek betrof de hele EU. SEOR heeft als lid van het consortium aan het onderzoek bijgedragen via twee casestudies in Nederland en een zogenaamde Counterfactual Impact Evaluation (CIE) op basis van een van de Nederlandse cases en een case uit Ierland. 

Lees verder
Ga naar boven