Naar aanleiding van de motie Van Meenen/Rog heeft de minister laten onderzoeken of middelen uit de prestatiebox per 2020 kunnen worden gebruikt voor verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten. 

Het onderzoek van Regioplan concludeert dat nu korten op die middelen naar verwachting ten koste zal gaan van de onderwijskwaliteit en kan leiden tot een verhoging van de werkdruk. De minister heeft inmiddels besloten de middelen ook in schooljaar 2020/2021 beschikbaar te stellen, maar dan voor het laatst onder de huidige voorwaarden.

Lees verder
Ga naar boven