Voor WoningBouwersNL onderzochten we de woonwensen van 3.500 55-plussers die geïnteresseerd zijn in een nieuwbouwwoning in de koop of vrijehuursector: een groep met een dus hoger dan gemiddelde verhuiswens en inkomen.

In Nederland wonen 3,7 miljoen 55-plushuishoudens. Dat aantal gaat verder stijgen en daarmee wordt deze groep steeds belangrijker op de woningmarkt. We weten inmiddels redelijk goed welke factoren meespelen wanneer senioren zoeken naar een nieuwe woning. Maar welke combinaties van woningkenmerken maken nu het verschil?

Lees verder
Ga naar boven