De duurzame economische zelfstandigheid van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is al vele jaren onderwerp van politieke en beleidsmatige discussies. Belangrijke vraag daarbij is of zzp’ers voldoende inkomensalternatieven hebben om een eventueel verlies van hun ondernemersinkomen op te vangen en te voorkomen dat ze in de bijstand raken wanneer zo’n verlies zich voordoet. Tegen deze achtergrond heeft Panteia in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) – door Instituut Gak gesubsidieerd – onderzoek gedaan naar de inkomensalternatieven van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een vijfde van alle zzp’ers geen alternatief (bijvoorbeeld inkomsten uit loondienst, een partnerinkomen, financiële reserves) voorhanden heeft, waarop ze kunnen terugvallen wanneer het ondernemersinkomen mocht wegvallen. Toch blijkt dat wanneer dit daadwerkelijk gebeurt, ‘slechts’ zeven procent van deze groep in de bijstand belandt*. 

Lees verder
Ga naar boven