Op een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk dat iedereen die beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, ook de kans krijgt om mee te doen. Ook mensen die kampen met problemen op meerdere leefgebieden. Zoals wonen, financiën, gezondheid, psychische of lichamelijke problemen, sociale relaties. Zij worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt genoemd.
Het onderzoek dat DSP-groep – samen met De Beleidsonderzoekers – uitvoerde in opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW, heeft als doel bij te dragen aan meer en stabielere arbeidsdeelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees verder
Ga naar boven