Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vanaf september 2018 extra middelen beschikbaar gesteld om het techniekonderwijs in de regio te stimuleren en scholen en bedrijfsleven samen te laten werken. Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs biedt regio’s ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om hen te helpen bij het vormen van samenwerkingsverbanden, het planvormingsproces en de uitvoering van de plannen. Een van de doelen is om leerlingen te stimuleren voor techniek te kiezen. In het licht hiervan heeft SEOR onderzoek gedaan naar de rol van ouders bij de studie- en loopbaankeuze van hun kind in het vmbo en welke rol beeldvorming over techniek hierbij speelt.

Lees verder
Ga naar boven