In deze rapportage worden 47 uitgewerkte kostencalculaties gepresenteerd die een indicatie geven van de kosten per deelsector. De gegevens zijn gebaseerd op berekeningen afkomstig van Panteia-kostprijsonderzoeken in het binnenlands en grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg.

Deze rapportage wordt tweemaal per jaar geactualiseerd (op 1 januari en 1 juli). De gegevens zijn gebaseerd op geactualiseerde kostprijsberekeningen (peildatum 1 januari 2019). Alle berekeningen zijn exclusief directe ritkosten zoals tol- en veergelden, tankreinigingskosten en dergelijke.

Lees verder
Ga naar boven