Op donderdag 2 april heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’ gepubliceerd.

Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de mate waarin inwoners in Nederland discriminatie ervaren, en hoe dit beeld zich ten opzichte van 2013 heeft ontwikkeld. Ook wordt ingegaan op hoe verschillende groepen in Nederland discriminatie ervaren, en komen de gevolgen van discriminatie aan bod. I&O Research heeft de data van dit onderzoek verzameld. Hiervoor is een aselecte steekproef van 35.727 personen voor deelname benaderd. 

Lees verder
Ga naar boven