De provincie Zeeland wilde beschikken over een cijfermatig toekomstbeeld van de betekenis van de veranderende bevolkingsomvang en –samenstelling voor de woningbehoefte in de kern Vogelwaarde, de leegstand, het draagvlak voor voorzieningen en de behoefte aan wonen met zorg.

 

RIGO heeft een gedetailleerde prognose opgesteld van de ontwikkeling van het aantal inwoners, huishoudens en hun woningbehoefte in de kern Vogelwaarde, rekening houdend met de ontwikkelingen in de totale gemeente Hulst.

Lees verder
Ga naar boven