In 2021 verhuisden opnieuw meer huishoudens naar ‘het oosten’

Al een aantal jaren brengt RIGO periodiek de verhuisbewegingen in beeld tussen de Randstad en tien regio’s in de provincies Gelderland en Overijssel. Recent is daar het verhuisjaar 2021 aan toegevoegd. Het blijkt dat de stroom ‘naar het oosten’ in 2021 opnieuw groter is geworden. Vergeleken met tien jaar geleden gaat het in sommige regio’s om bijna een verdubbeling. De stroom de andere kant op, naar de Randstad, is al tien jaar nagenoeg constant van omvang.

Lees verder
Ga naar boven