Tevredenheid van de kinderopvang en het onderwijs met zelftesten

In het voorjaar van 2021 heeft de overheid zelftesten beschikbaar gesteld voor de kinderopvang en alle sectoren van het onderwijs (van primair onderwijs tot en met hoger onderwijs). De bedoeling van het gebruik van zelftesten is om een besmetting met het coronavirus zo snel mogelijk te signaleren om daarmee verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. In deze monitor is in kaart gebracht hoe directies, personeelsleden, leerlingen en studenten aankijken tegen de informatievoorziening, beschikbaarheid en organisatie rondom zelftesten. Daarnaast zijn ook de testbereidheid en de ervaren opbrengsten van het zelftesten uitgevraagd. 

Lees verder
Ga naar boven