In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) heeft de provincie Noord-Brabant onderzoek uit laten voeren naar de kwaliteitsborging van de gemeentelijke monumentenzorg in aanloop naar de Omgevingswet. Op basis van deskresearch en diepte-interviews met erfgoedambtenaren en voorzitters van gemeentelijke monumentencommissies heeft I&O Research de huidige praktijk in beeld gebracht en tips en best practices opgesteld die bijdragen aan de kwaliteit van de gemeentelijke monumentenzorg.

Lees verder
Ga naar boven