Analyse van cliëntervaringsonderzoeken Wmo 2018


I&O Research voerde in 2018 voor het derde jaar op rij een groot aantal cliëntervaringsonderzoeken Wmo (kort: ceo Wmo) uit. Voor 58 gemeenten zochten we uit hoe de toegang, kwaliteit en effecten van Wmo-ondersteuning is ervaren door cliënten. Net als in 2016 en 2017 voegden we deze 58 onderzoeken samen, zodat resultaten van ruim 22.000 cliënten met ondersteuning konden worden geanalyseerd. Het resultaat hiervan levert interessante inzichten op, die gebruikt kunnen worden bij het verder inrichten en sturen van de Wmo.

De belangrijkste twee conclusies? Nummer één: Gebruik het netwerk van de cliënt bij het keukentafelgesprek. Het betrekken van naasten bij de toegang heeft een positief effect op de waardering van het gesprek zelf én de mate waarin een passende oplossing voor de hulpvraag wordt gevonden. Nummer twee: cliënten die moeilijk kunnen rondkomen, hebben meer moeite met het vinden van ondersteuning. Zij weten veel minder vaak waar ze terechtkunnen met de hulpvraag, voelen zich minder serieus genomen en vinden dat ze minder snel worden geholpen. Focus bij hen op een integrale dienstverlening.  

Lees verder
Ga naar boven