Evaluatie in opdracht van het Ministerie BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Sinds 2017 beschikken gemeenten over een nieuw instrument om woonoverlast tegen te gaan. De tussentijdse evaluatie leert dat de eerste ervaringen met dit instrument (gedragsaanwijzing op grond van de Wet aanpak woonoverlast) gematigd positief zijn: het voegt iets wezenlijks toe aan het bestaande instrumentenpalet. Toch kunnen niet alle problemen ermee worden aangepakt.

Met een Kamerbrief is de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoeksrapport. 

Lees verder
Ga naar boven