13 procent van de nieuwbouwwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens wordt verhuurd door marktpartijen. Gemeenten stellen steeds vaker eisen aan deze nieuwbouw.

Gereguleerde woningen (sociale huurwoningen) worden steeds vaker ook gebouwd en geƫxploiteerd door marktpartijen. RIGO deed in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek naar de omvang van deze productie door marktpartijen en hoe deze huurwoningen zich verhouden tot de nieuwbouw door corporaties, in termen van bijvoorbeeld kwaliteit en de termijn waarop de woningen verkocht (mogen) worden. Ook bekeek RIGO of en hoe gemeenten voorwaarden stellen aan de verhuurders uit de marktsector en welk instrumentarium men daarvoor gebruikt.

Lees verder
Ga naar boven