Pro Justitia onderzoek is gedragskundig onderzoek naar de persoon van de justitiabele in opdracht van de
rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie of op verzoek van de verdediging. Onder andere het NIFP en het PBC te maken hebben met verdachten die naar aanleiding van pro Justitia onderzoek veelvuldig klachtenprocedures starten.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over hoe groot
het probleem van notoire klagers is en of er aanleiding is om kritisch naar het klachtrecht te kijken. In
opdracht van de afdeling Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft DSP-groep daarom de aard en omvang van de
klachten onderzocht die naar aanleiding van een pro Justitia onderzoek door justitiabelen worden
ingediend. 

Lees verder
Ga naar boven